Proponowane w Radiostacji lekcje muzealne to propozycje pomocne w poznawaniu samego obiektu oraz przebiegu prowokacji gliwickiej. Zajęcia odbywają się w naturalnej historycznej scenerii. Udostępnione w obiekcie materiały dają możliwość nie tylko uczestnikom lekcji , ale także innym zwiedzającym rozszerzenia informacji o prowokacji gliwickiej oraz historii samej Radiostacji o dodatkowe konteksty historyczne. Są to m.in. materiały zawierające fragmenty zeznań norymberskich uczestników i świadków prowokacji, archiwalne fotografie obiektu oraz mapy Górnego Śląska, objaśniające genezę granicy polsko-niemieckiej przebiegającej przez Górny Śląsk we wrześniu 1939 r. Dostępny jest także film T.Kudyby "Uwaga! Tu Gliwice" zawierający fabularyzowaną wersję prowokacji gliwickiej oraz komentarze znanych historyków. Kontakt w sprawie oferty: 32 335 44 03 Szczegóły oferty na stronie Muzeum w Gliwicach www.muzeum.gliwice.pl w zakładce Edukacja/Dla Szkół/Oferta stała

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego