Artykuły


Zapraszamy na kolejne seminarium, organizowane w ramach Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej, które odbędzie się 26 marca 2014 w Zabrzu przy ul. Hagera 41. Tematyka seminarium będzie obejmować zagadnienia prawne w turystyce i kulturze w aspekcie funkcjonowania klastra. Seminarium ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...

W dniach 26 -27 luty 2014 w Ustroniu odbyły się warsztaty wyjazdowe dot. klasteringu i jego potencjału w tworzeniu innowacyjnych produktów i rozwiązań z zakresu turystyki i kultury.

Warsztaty moderowali specjaliści z Walii – Pani Barbara Kupiec-Teahan oraz Pan Daffyd Parry, którzy na podstawie własnych lokalnych doświadczeń z zakresu realizacji projektów poprowadzili dyskusję panelową i zajęcia  z uczestnikami klastra.

Czytaj więcej...

Zapraszamy serdecznie do udziału w bezpłatnych warsztatach wyjazdowych organizowanych w ramach Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej.

Warsztaty dotyczyć będą idei klasteringu i jego potencjału w tworzeniu innowacyjnych produktów i rozwiązań z zakresu turystyki i kultury. Zapraszamy uczestników do prezentacji pomysłów na projekty, które docelowo zostaną wybrane do wspólnej realizacji w ramach klastra.

Czytaj więcej...

Wszystkim członkom klastra przypominamy o możliwości bezpłatnego korzystania z Laboratorium kultury i turystyki uruchomionego w ramach projektu, które działa przy ulicy Hagera 43 w Zabrzu.

Wyposażenie Laboratorium obejmuje wysokiej klasy sprzęt, w skład którego wchodzą: laptop z oprogramowaniem, kamera, ekran, aparat fotograficzny, sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, podesty sceniczne, projektor multimedialny oraz meble (krzesła oraz stoły).

Czytaj więcej...

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych – indywidualnych i grupowych w ramach klastra. Z doradztwa mogą skorzystać członkowie oraz wszystkie podmioty spoza klastra zainteresowane wsparciem i działające w branży kultury i turystyki.
Zakres doradztwa będzie możliwy do ustalenia w trakcie bezpośredniego spotkania. Przypominamy, iż tematyka nie może być związana z bieżącą działalnością organizacji.
Proponowane tematy: pozyskiwanie funduszy na projekty kulturalne, realizacja projektów partnerskich, tworzenie oferty produktowej, budowanie wspólnej strategii promocji i marketingu.

Czytaj więcej...