Artykuły

W dniach 22-23 maja 2014 w Zabrzu odbyły się warsztaty dotyczące tematyki zasad pisania i realizacji projektów partnerskich.

Zakres warsztatów obejmował:

-krajowe i europejskie programy dotacyjne kierowane do NGOs, instytucji i MMŚP: rodzaje dofinansowywanych działań, ramowe zasady przyznawania dofinansowania; uprawnione podmioty,

-informacje na temat oferty fundacji prywatnych wspierających działania NGOs;

-informacje jak zaplanować, stworzyć i napisać projekt

-informacje jak prawidłowo wypełniać wniosek o dofinansowanie, informacje o sposobach poszukiwania i wyboru partnera/partnerów do projektów partnerskich

Warsztaty skierowane były do członków klastra i osób zainteresowanych tematyką zajęć.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową.

Czytaj więcej...

W dniach 17-18 czerwca 2014 w Zabrzu obyła się druga część warsztatów dotyczących tematyki zasad pisania i realizacji projektów partnerskich.

Zakres warsztatów obejmował praktyczne ćwiczenia z zakresu konstruowania projektów i przygotowywania dokumentacji projektowej. Uczestnicy mieli okazję pracować pod okiem eksperta nad opracowywaniem wybranych aspektów projektu - między innymi case study, z zakresu definiowania pomysłu, idei projektu, formułowania jego koncepcji, definiowania produktów, rezultatów i oddziaływania oraz konstruowania budżetu.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową.

Czytaj więcej...

Zapraszamy serdecznie na wydarzenia, które odbędą się w ramach Nocy Muzeów w Katowicach w dniach 17-18 maja.

Wspólny projekt:
Muzeum Historii Katowic
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Katowickiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków
Fundacji „Giesche”
Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”


Honorowy Patronat:
Prezydent Miasta Katowice
Piotr Uszok
Jego Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
prof. Tomasz Miczka
Jego Magnificencja Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
prof. Antoni Cygan

Czytaj więcej...

Zapraszamy serdecznie na dwudniowe warsztaty z zakresu zasad pisania i realizacji projektów partnerskich.

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do planowania i opracowywania dobrych projektów partnerskich, w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz środków krajowych i prywatnych.

Miejsce realizacji: siedziba klastra, ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze

Adresaci:

-osoby pracujące, współpracujące, wolontariusze organizacji pozarządowych

-inne osoby zainteresowane tematyką pisania projektów, szczególnie z branż kultury i turystyki.

Zapraszamy do zapoznania się z programem

Czytaj więcej...

Już za 45 dni rozpocznie się doroczne święto Szlaku Zabytków Techniki - Industriada. W tym roku oprócz wydarzeń zlokalizowanych na obiektach szlakowych będzie można wziąć udział także w atrakcjach zorganizowanych przy 9 obiektach zaprzyjaźnionych: Hali dawnej Elektrowni Huty Królewskiej w Chorzowie, Historycznej fabryce porcelany w Katowicach, Konduktorowni w Częstochowie, Pałacu Schöna wraz z koloniami robotniczymi w Sosnowcu, Porcie Gliwice, Szybie „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej, Walcowni Cynku w Katowicach, Wieży wyciągowej Szybu Krystyna dawnej KWK Szombierki oraz na zrewitalizowanym terenie po Kopalni Szombierki w Bytomiu i Zabytkowej wieży wyciągowej dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach.

Zapraszamy po szczegóły: http://www.industriada.pl/