Zapraszamy 14 czerwca na Industriadę na Szybie Maciej w Zabrzu. W programie między innymi Bajtelindustriada - atrakcje dla najmłodszych, zwiedzanie obiektu, Impreza najwyższej wagi, gotowanie Maciejowego Gulaszu, koncert Sztigar Bonko i zespołu Akurat, show świetlno-muzyczne Symfonia Wody. Więcej szczegółów na plakacie

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki zaprasza serdecznie 1 czerwca na koncerty w ramach XX  Jazz Festiwalu Muzyki Improwizowanej w Markowni przy ul. Hagera 43 oraz w Fortepianarium przy ul. Hagera 41. Szczegóły na plakatach

Czytaj więcej...

W Muzeum Energetyki 10 maja odbędą się kolejne pokazy fizyków i chemików - Fizyczne Fascynacje. To, że fizyka i chemia odgrywa w naszym życiu ogromne znaczenie, będzie można zobaczyć w efektownych doświadczeniach i pokazach.

Wejściówki – dorośli – 10 zł, dzieci – 5 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem od 9.00 do 13.00. Fizyczne Fascynacje o godzinie 11.00

11 maja - świętowanie 10letniej obecności Polski w Unii Europejskiej - przedsięwzięcie przygotowane przez Centrum Społecznego Rozwoju i Muzeum Energetyki, które odbędzie się w godzinach 10.00-13.00 w Muzeum Energetyki

Szczegółowy program:

Czytaj więcej...

Zapraszamy serdecznie do Fortepianarium 11 maja o godzinie 17.00 na koncert muzyki na gitarę i instrumenty klawiszowe.

Wystąpią laureaci konkursów muzycznych z Akademii Muzycznej w Katowicach: Marcin Kuźniar - gitara, Daria Kubik - klawesyn, fortepian.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do skorzystania z oferty Studia Artystycznego Maciej działającego przy ul. Srebrnej 6 w Zabrzu.

W ofercie: zajęcia ar­ty­stycz­ne dla dzieci od 3 mie­sią­ca życia. Muzyka, pla­sty­ka, taniec, gra na in­stru­men­tach, zespół wo­kal­no­-ta­necz­ny, teatr, judo, zajęcia z fizyki i chemii. Dla do­ro­słych gim­na­sty­ka oraz aerobik. Ponadto or­ga­ni­za­cja imprez, urodzin ar­ty­stycz­nych, ani­ma­cji. Ak­ty­wi­za­cja osób star­szych oraz mu­zy­ko­te­ra­pia.

Po szczegóły zapraszamy pod adres: www.stu­dio­ma­ciej.pl

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Energetyki wraz z Mikołowskim Towarzystwem Historycznym zapraszają wszystkich pasjonatów historii. W piątek 21 marca o godzinie 18.00 w Muzeum Energetyki odbędzie się prelekcja dr Bronisławy Jeske-Cybulskiej, Prezes Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego, dotycząca losów księżnej pszczyńskiej Daisy von Pless, połączona z prezentacją multimedialną. Wystawa będzie dostępna w Muzeum Energetyki do 25 kwietnia 2014 roku. Zapraszamy - wstęp wolny

Zapraszamy 8 marca na godzinę 11.00 - już po raz kolejny w Muzeum Energetyki Fizyczne Fascynacje - prezentacje fizyków i chemików w formie zabawy, w czasie której przeprowadzają szereg doświadczeń z ciekłym azotem i suchym lodem, pobudzające wyobraźnię najmłodszych i wyjaśniające podstawowe zjawiska fizyczne w otaczającym nas świecie.

Czytaj więcej...

Najnowsze wydarzenie

Fizyczne warsztaty

Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych zaprasza na stały cykl "Fizyczne Fascynacje", w którym tym razem zapraszamy na warsztaty elektroniczne.

Fizyczne Fascynacje - warsztaty
elektroniczne - 16 grudnia 2018 (niedziela).

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego