W Oddziale Odlewnictwa Artystycznego na grupy szkolne czeka nie tylko lekcja muzealna Słusznie słyną dziś Gliwice, podczas której poznamy historię Królewskiej Odlewni Żeliwa, ale też zwiedzanie wystawy w formie gry – Poszukiwacze żeliwnych skarbów - z wykorzystaniem kart z zagadkami.  Dla grup zorganizowanych istnieje również możliwość zwiedzania kompaktowego, które łączy odwiedziny w  Oddziale Odlewnictwa Artystycznego z wizytą w Katedrze Odlewnictwa Politechniki Śląskiej, gdzie można będzie zobaczyć proces powstawania odlewu i porównać żeliwne eksponaty z kolekcji Muzeum w Gliwicach z pracami dyplomowymi studentów. Odwiedzający Oddział Odlewnictwa Artystycznego mogą również wziąć udział w wyjątkowych warsztatach z wykorzystaniem gipsu szybkoschnącego, masy plastycznej, gliny ceramicznej. Uczestnicy z pomocą silikonowych form wykonują repliki eksponatów znajdujących się na wystawie –  ozdobnych plakiet, gemm czy miniaturowych figur czuwającego lwa – nadają im kolory własnej wyobraźni, a na koniec  –  zabierają ze sobą do domu! Podczas warsztatów prezentowane i omawiane są filmy dostępne na wystawie stałej „Słusznie słyną dziś Gliwice…” , które dotyczą dawnych i współczesnych metod stosowanych w odlewnictwie oraz technik, jakie wykorzystywano, tworząc żeliwną biżuterię.

Koszt warsztatów dla grupy to 30 zł.
Warsztaty i zwiedzanie zamawiać można pod numerem telefonu: 32 335 44 03.
Kontakt w sprawie oferty: 32 335 44 03
Szczegóły oferty na stronie Muzeum w Gliwicach: www.muzeum.gliwice.pl w zakładce Edukacja/Dla Szkół/Oferta stała

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego