Ideą Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej jest wspieranie rozwoju gospodarki Górnego  Śląska oraz wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących działalność w branżach związanych z kulturą i turystyką przemysłową.

Biorąc pod uwagę potencjał regionu Górnego Śląska w dziedzinach takich jak kultura i turystyka przemysłowa, a także korzyści wynikające z wzajemnej współpracy pomiędzy instytucjami podjęto decyzję o utworzeniu powiązania kooperacyjnego.

Projekt Klaster Kultury i Turystyki Przemysłowej jest dedykowany Szlakowi Zabytków Techniki- markowemu produktowi turystycznemu woj. Śląskiego, jednoczącemu najbardziej wartościowe obiekty dziedzictwa industrialnego regionu.

Klaster stwarza okazję do współpracy, komunikacji oraz wymiany doświadczeń w sektorze kultury i sektorze usług turystycznych, powodując, iż przedsiębiorstwa pomiędzy sobą nie tylko konkurują, ale i nawiązują współpracę. Utworzenie sieci kontaktów w obrębie tych dwóch branż, w ramach pracy zespołowej, pozwala uzyskać pozytywny efekt synergii.  Powiązanie kooperacyjne daje również większą możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania na wdrożenie innowacji w obszarze kultury i turystyki.

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego