MUZEUM TECHNIKI SANITARNEJ

Muzeum Techniki Sanitarnej to najmłodsza placówka muzealna w Gliwicach, zlokalizowana w ponad 100-letnim budynku starej przepompowni ścieków, gruntownie odrestaurowanym podczas rozbudowy Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Muzeum jest jedyną tego rodzaju placówką w regionie śląskim. Zwiedzający mają okazję zapoznać się z nowoczesną technologią oczyszczania ścieków, oraz obejrzeć unikalne eksponaty i urządzenia po starej oczyszczalni. W programie zwiedzania przewidziano także odwiedziny nowoczesnych obiektów i urządzeń Centralnej Oczyszczalni Ścieków (w tym laboratorium i w pełni automatyzowanej dyspozytorni).

Operator

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego