Radiostacja

 Drewniana wieża antenowa Radiostacji jest najbardziej rozpoznawalnym elementem zbudowanego w 1935 r. przy ul.Tarnogórskiej w Gliwicach kompleksu radiowej stacji nadawczej. Wieża ma 111 m wysokości i niemal 80 lat. Oba te fakty sprawiają, że jest unikatowa, jako najwyższa budowla tego typu na świecie a także jako obiekt, którego stan zachowania jest dobry nie tylko dzięki profesjonalnej konserwacji, ale także trosce o jej stan, jaką przejawiali wszyscy dotychczasowi użytkownicy obiektu. Wieżę zbudowano z drewna modrzewiowego. Elementy konstrukcji spaja ponad 16 tys.mosiężnych śrub. Obecnie wieża jest konstrukcją wsporczą dla anten nadajników radiowych i telefonii komórkowej. Warto pamiętać,że Radiostacja Gliwce rozpoczęła pracę w 1925 r., a ówczesna jej siedziba znajdowała się przy ul. Radiowej. Od 1935 r. gliwicka Radiostacja mieściła się pod dwoma adresami, przy ul. Radiowej, gdzie znajdowały się studia radiowe oraz przy ul.Tarnogórskiej, gdzie uruchomiono nowy nadajnik i antenę nadawczą. Zabytkowy kompleks Radiostacji Gliwice przy ul.Tarnogórskiej to oprócz wieży antenowej także budynek nadajnika i dwa budynki mieszkalne.W przeznaczonym do zwiedzania budynku nadajnika zachowało się wiele oryginalnych urządzeń technicznych a także elementów architektury i wyposażenia wnętrza. To właśnie w tym obiekcie 31 sierpnia 1939 r.doszło do sfingowanego przez hitlerowskie służby bezpieczeństwa napadu na Radiostację. Zwiedzający budynek nadajnika mogą obejrzeć opowiadający o tym zdarzeniu film T.Kudyby "Uwaga! Tu Gliwice".

Operator

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego