Galeria Szybu Wilson

Mieszcząca się w pokopalnianym szybie dawnej kopalni "Wieczorek", jest jedną z największych galerii w Europie Środkowej. Trzy sale wystawiennicze goszczące wystawy i happeningi, zajmują blisko 2500m2 przestrzeni, na której jeszcze 33 lata temu działało przedsiębiorstwo górnicze. Składały się nie dwa kopalniane szyby, łaźnia, cechownia, a także sortownia. Z miejscem, w którym mieści się Galeria bardzo mocno wiąże się historia głośnej Grupy Janowskiej - była to grupa malarzy-amatorów, z zawodu górników, założona w połowie XX w. Jej członkowie stali się inspiracją dla filmu „Angelus” w reżyserii Lecha Majewskiego.

Co roku w miesiącach letnich w Galerii odbywa się Międzynarodowy Festiwal Sztuki Naiwnej – Art Naif Festiwal, podczas którego pokazywana jest twórczość artystów z całego świata. Festiwalowi towarzyszy program wydarzeń kulturalnych organizowanych w przestrzeni miasta.

[źródło: zabytkitechniki.pl]

Operator

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

warsztaty z cyklu Fizyczne Fascynacje: „Podstawy elektroniki i programowania w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych”.

Termin 18.08.2018 r.

więcej szczegółów znajduje sie w zakładce "aktualności"

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego