Szyb Maciej

„Szyb Maciej” to zespół obiektów dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Concordia (potem KWK „Pstrowski”) położonych w dzielnicy Zabrza – Maciejowie. Właściciel - Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o. o. przekształciło szyb w studnię głębinową, a teren, budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie związane z obiektem udostępniło do zwiedzania w ramach Szlaku Zabytków Techniki.

Obecnie turyści mogą zwiedzać: budynek z czynną dwubębnową maszyną wyciągową o napędzie elektrycznym, budynek nadszybia, wieżę wyciągową oraz szyb z głębinowym ujęciem wody pitnej. W Szybie Maciej, we wnętrzach zaadaptowanych budynków a także w terenie i w plenerze można oglądać oryginalne maszyny, które kiedyś pracowały na potrzeby kopalni - poznać ich konstrukcję i zastosowanie.

Szyb Maciej w Zabrzu jest obiektem o wielkim potencjale. Realizowane obecnie projekty, mają na celu lepsze dostosowanie zespołu do ruchu turystycznego. Wzbogacana jest intensywnie ekspozycja, aby każdy odwiedzający mógł poczuć magię dawnego technicznego kunsztu, będącego podwaliną rozwoju całego regionu i źródłem naszej śląskiej tożsamości.

[szybmaciej.pl]

Operator

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego