Nikiszowiec

Unikalny zabytek architektury przemysłowej. Powstały w 1908 roku kompleks budynków kopalni Gishe (obecnie "Wieczorek") wraz z kolonią robotniczą i zabudową socjalną projektu kuzyni Zillmann. Charakterystyczna zabudowa z czerwonej cegły oraz indywidualny charakter i silnie zaakcentowane elementy konstrukcji architektonicznych - łuki nad otworami okiennymi i drzwiowymi, portale wejściowe oraz wszechobecne detale.

W osiedlu Nikiszowiec poszczególne trzykondygnacyjne domy, składające się z 12 mieszkań, łączone są w pierścienie zamkniętych bloków. Każdy z tych trzykondygnacyjnych czteroboków został połączony z sąsiadującym blokiem zadaszonym mostkiem przerzuconym nad ulicą. W podwórzach znajdowały się pomieszczenia gospodarcze: chlewiki, komórki i piec do wypieku chleba. Budynek administracyjny, cechownie i dom noclegowy ustawione zostały też w taki blok. Jednostką jest tu budynek z czerwonej cegły. Z tych bloków i wolno stojących obiektów publicznych, jak kościół, szkoła, szpital, uformowane jest w zaplanowanym z góry układzie całe osiedle.

Całość z lotu ptaka przypomina swym kształtem widownie z centralnie umieszczoną sceną amfiteatru - placem Wyzwolenia. Układ ten umożliwił osiedlenie ponad 8 tysięcy ludzi na obszarze blisko 8 ha.

[Joanna Tofilska: Katowice Nikiszowiec: miejsce, ludzie, historia.; Kurt Seidl: Mieszkania robotnicze w górnośląskim przemyśle górniczym.]

Operator

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego