Historia

W połowie czerwca 1945 r. odbyła się w Ministerstwie Oświaty konferencja, podczas której zaakceptowano lokalizację Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W październiku 1945 roku rozpoczęło studia na Politechnice Śląskiej 2750 słuchaczy, a czterowydziałowa Uczelnia posiadała już 54 katedry ze 198 pracownikami naukowo-dydaktycznymi, w tym 32 profesorami i docentami.

Dziś posiada 12 wydziałów , m. in. Wydział Architektury, Wydział Autoamtyki, Elektroniki i Informatyki, Organizacji i Zarządzania oraz Wydział Górnictwa i Geologii.

 

Działalność

Kształcenie studentów na Politechnice Śląskiej prowadzone jest obecnie na 37 kierunkach studiów. Wśród specjalności prowadzonych przez uczelnię można wyróżnić  stosunkowo młodą dziedzinę –Geoturystykę  z rodzajów turystyki kwalifikowanej, której celem jest prezentacja obiektów przyrody nieożywionej oraz zabytków techniki.). Politechnika Śląska to także instytucja o ogromnym potencjale badawczym, z nowocześnie wyposażonymi laboratoriami, wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową i ze stworzonymi warunkami dla komercjalizacji badań naukowych. Jednostką służącą promocji współpracy nauki, biznesu i samorządu jest Centrum  Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT).

 

Kontakt

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

Centrala Telefoniczna Politechniki Śląskiej
telefon: 32 237-10-00

www: www.polsl.pl

 

Nowi członkowie Klastra

 1. Firma Gotyk Jacek Głażewski
 2. BA Events Bożena Augustyn
 3. Wielka Flota Zjednoczonych sił
 4. Nails Company S.C.A.D.
 5. Restauracja “Pod Wawrzynem”
 6. Tyska Fundacja romocji Kultury I Turystyki Browar Obywatelski
 7. Teatr Nowy w Zabrzu
 8. Quest System
 9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TISSO
 10. CONSEDO Magdalena Kutak
 11. Agencja Niekreatywna Przemek Grygiel
 12. Towarzystwo Artystyczne T.Art
 13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe UNITECH
 14. Stanusch Technologies S.A.

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego