Historia

W połowie czerwca 1945 r. odbyła się w Ministerstwie Oświaty konferencja, podczas której zaakceptowano lokalizację Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W październiku 1945 roku rozpoczęło studia na Politechnice Śląskiej 2750 słuchaczy, a czterowydziałowa Uczelnia posiadała już 54 katedry ze 198 pracownikami naukowo-dydaktycznymi, w tym 32 profesorami i docentami.

Dziś posiada 12 wydziałów , m. in. Wydział Architektury, Wydział Autoamtyki, Elektroniki i Informatyki, Organizacji i Zarządzania oraz Wydział Górnictwa i Geologii.

 

Działalność

Kształcenie studentów na Politechnice Śląskiej prowadzone jest obecnie na 37 kierunkach studiów. Wśród specjalności prowadzonych przez uczelnię można wyróżnić  stosunkowo młodą dziedzinę –Geoturystykę  z rodzajów turystyki kwalifikowanej, której celem jest prezentacja obiektów przyrody nieożywionej oraz zabytków techniki.). Politechnika Śląska to także instytucja o ogromnym potencjale badawczym, z nowocześnie wyposażonymi laboratoriami, wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową i ze stworzonymi warunkami dla komercjalizacji badań naukowych. Jednostką służącą promocji współpracy nauki, biznesu i samorządu jest Centrum  Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT).

 

Kontakt

Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice

Centrala Telefoniczna Politechniki Śląskiej
telefon: 32 237-10-00

www: www.polsl.pl

 

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego