21 września 2018 roku o godz. 12:00 (piątek) w Kopalni Sztuki (w markowni dawnej kopalni Ludwig) przy ul. Hagera 43 w Zabrzu odbędzie się otwarcie wystawy laureatów 21 Międzynarodowego Festiwalu Rysowania – Zabrze 2018 na którym zostaną wręczone  nagrody za najlepsze rysunki i katalogi z reprodukcjami wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych rysunków. Rysunki powstały na hali MOSiR przy ul. Matejki 6, 18 maja 2018.  Zapraszamy na wernisaż i do oglądania wystawy.

Główni organizatorzy: UM Zabrze, Liceum Plastyczne w Zabrzu, ASP Katowice,  MOSiR Zabrze, MOK Zabrze, MBP Zabrze, MGW Zabrze, Kopalnia Sztuki Zabrze, Paweł Kaleta.

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego