Serdecznie zapraszamy.
W dniu 01 czerwca 2018 roku organizujemy w Muzeum
Energetyki w Łaziskach Górnych pokazy i warsztaty z okazji Dnia Dziecka.

Podczas zajęć dla wszystkich dzieci od 3 roku do
103 lat w tym dniu poprzez naukowe zabawy i interaktywne pokazy fizycy
przybliżą uczestnikom świat maszyn prostych oraz skomplikowanych, a na tej
podstawie wyjaśnią podstawowe prawa i zjawiska fizyczne od nowożytnej mechaniki
do elektrostatyki, elektryczności i energetyki. Zajęcia w formie pokazów i
zabaw edukacyjnych będą kierowane szczególnie do dzieci i młodzieży oraz ich
rodziców bądź opiekunów.

Dowiecie się: co to jest prąd; dlaczego się mówi,
że płynie; usłyszycie i zobaczycie go; pozwolicie mu przepływać przez swoje
ciało; nauczycie się skonstruować żarówki; poznacie co to jest pole magnetyczne
i wiele wspaniałych odkryć człowieka, dzięki którym np. możemy skonstruować
roboty posłuszne człowiekowi. Zrozumiecie dlaczego bez fizyki nie byłoby
rozwoju.

1 czerwca zaczynamy o 17:00 – zwiedzanie z
przewodnikiem i pokazy z naukowcami
.
Bilety: 15 zł od osoby, dzieci do 6 roku wstęp
wolny.

www.muzeumenergetyki.pl

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego