Zaproszenie na Dialog Możliwości

Serdecznie zapraszamy na kolejną już edycję Dialogu Możliwości, którego
jesteśmy współorganizatorami.
Wydarzenie odbędzie się 9 marca o godz. 18:00. w Laboratorium Klastra
Biznesów Kreatywnych przy ul. Hagera 41

Zachęcamy również do czynnego udziału w Dialogu poprzez opowiedzenie o
swoim pomyśle, idei w ramach prelekcji. Z chęcią udostępnimy możliwość
wzięcia udziału w projekcie.

Serdecznie zapraszamy !

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego