O godz. 18.15 wernisaż wystawy malarstwa  "Kody Fizjonomii".

Albert Oszek, Marta Sala, Martyna Gaszczyk – Nowok oraz Piotr Kolanko na różne sposoby wykreowali swoje przerysowane, mięsiste,

ekspresyjne światy, które łączy jeden wspólny pierwiastek – człowiek, osadzony głęboko w otaczającym go poletku, w którym przyszło

mu funkcjonować oraz nestorzy kierunku Marek Kamieński, Karol Wieczorek i Andrzej Urbanowicz.

O godz. 19.00 wernisaż wystawy rzeźby Pawła Rubaszewskiego " Coś się zaczyna".

Rzeźby Pawła Rubaszewskiego przedstawiają najczęściej chwilę zatrzymaną w czasie. Można powiedzieć, że mimo elementów

surrealistycznych stanowią jakby stopklatki w czasie i kadry w przestrzeni. Samo nasuwa się wtedy stwierdzenie, że "coś się zaczyna..."

Wystawy uświetni koncert jazzowy w wykonaniu trio w składzie:

Mateusz Szewczyk - kontrabas

Łukasz Kokoszko - gitara

Przemek Pankiewicz - piano

Serdecznie zapraszamy. Wstęp bezpłatny. Do zobaczenia!

g1g2

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego