Historia

Instytut Techniki Górniczej KOMAG działa od ponad 60 lat. Instytucje, z których powstał przeszły długą i skomplikowaną drogę zmian organizacyjno- restrukturyzacyjnych, stanowiąc zawsze silne zaplecze badawczo-konstrukcyjne dla producentów maszyn górniczych. Obecnie KOMAG, jako instytut badawczy, jest państwową jednostką organizacyjną, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenia i zastosowanie w praktyce.

 

Działalność

Instytut realizuje prace naukowe, badawcze i techniczne na rzecz producentów i użytkowników maszyn oraz urządzeń do produkcji i przeróbki surowców mineralnych. Działania te uwzględniają aspekt ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. KOMAG posiada status jednostki notyfikowanej nr 1456 w odniesieniu do Dyrektyw: 2006/42/WE Maszynowej, 2006/95/WE Niskonapięciowej, 94/9/WE ATEX, 88/378/EWG Zabawkowej. Jest jednostką certyfikującą wyroby oraz systemy zarządzania jakością. KOMAG realizuje prace badawczo-konstrukcyjne m. in. w następujących obszarach: obudów zmechanizowanych, transportu poziomego i pionowego, systemów chodnikowych, kombajnów ścianowych, systemów sterowania, systemów przeróbczych, systemów mechatronicznych, systemów ekologicznych. KOMAG oferuje przeprowadzanie złożonych obliczeń wytrzymałościowych, tworzenie, w oparciu o najnowsze techniki komputerowe, różnego rodzaju aplikacji takich jak: interaktywne instrukcje obsługi, aplikacje szkoleniowe, wizualizacja wypadków, symulacje działania systemów technicznych. Akredytowane laboratoria prowadzą prace m. in. w zakresie: badanie sekcji obudów zmechanizowanych, pomiary parametrów mechanicznych, elektrycznych, iskrobezpieczeństwa (dyrektywa ATEX i Niskonapięciowa), badania materiałowe oraz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów.

 

Kontakt

Instytut Techniki Górniczej KOMAG
44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37

tel.: 32 2374 100

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.komag.eu

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego