Czy grudniowa aura będzie zachęcać do spacerów? Katowickie dzielnice Giszowiec i Nikiszowiec zawsze są warte odwiedzenia, a teraz pojawia się jeszcze dodatkowy powód. „Szlakiem Gawlika” to oryginalna trasa turystyczna, na której znalazły się miejsca utrwalone na obrazach Ewalda Gawlika.

Projekt „Szlakiem Gawlika” połączył trzy obiekty na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego: Giszowiec (Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” Filia nr 2), Nikiszowiec (Oddział Muzeum Historii Katowic – Dział Etnologii Miasta) oraz Galerię Szyb Wilson. Wiążą je historia, ludzie, magia miejsc, jak i to, że promują twórczość nieprofesjonalną. Wspólnym mianownikiem sieci jest Ewald Gawlik, jeden z członków słynnej Grupy Janowskiej, nazywany „śląskim van Goghiem”. Na swoich obrazach często utrwalał te dwa wyjątkowe katowickie osiedla górnicze i tak zrodził się pomysł, by prace wykorzystać jako swoisty przewodnik. Na specjalnie przygotowanych folderach należy połączyć obrazy Mistrza Ewalda z odpowiadającymi im miejscami w Giszowcu i Nikiszowcu. Warto przekonać się, czy świat uwieczniony na płótnach jeszcze istnieje, popatrzeć, co w przestrzeni miasta się zmieniło, a co jednak pozostało takie samo. Oczywiście za udział w zabawie przewidziane są upominki – aby je otrzymać należy zaopatrzyć się w ulotkę-mapkę w siedzibie jednego z organizatorów zabawy i wyruszyć w drogę.

Oficjalne otwarcie trasy „Szlakiem Gawlika” nastąpi w czwartek 10 grudnia o godz. 14.30. w Oddziale Muzeum Historii Katowic – Dział Etnologii Miasta w Nikiszowcu (ul. Rymarska 4). Będzie można otrzymać ulotki ze szlakiem i udać się w podróż „Ewaldobusem”, który będzie kursował między Giszowcem a Nikiszowcem. Na zakończenie (godz. 16.00) organizatorzy zapraszają na koncert zespołu „Wiano”. Wstęp wolny.

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego