Restauracja Szyb Maciej zaprasza wszystkie Panie na wieczór kulturalno-rozrywkowo-taneczny pod tytułem „ Kobieta z przyszłości”.

 

W programie m.in.

• Spektakl komediowy „Humanka” J. Murawskiego

• Koncert piosenki „Kobieta niejedno ma imię”

• Karaoke

• Tańce, hulanki, swawole

Mile widziany kostium (lub jego element) zgodny z tytułem imprezy!

Cena biletu: 30 zł. W cenie biletu także słodki poczęstunek i lampka wina.

Ilość miejsc ograniczona! Rezerwacje pod numerem 602 102 880

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego