W dniu 19 lutego 2015r. w wyjątkowych wnętrzach Restauracji Szyb Maciej w Zabrzu przy ul. Srebrnej 6 odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej  Mężczyźni z węgla. Wystawę zorganizowało Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w ramach działalności Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej.

Ekspozycja powstała w ramach projektu Metropolitan,  regionalnej inicjatywy artystyczno-społecznej, mającej na celu walkę ze stereotypem Ślązaka - sylwetki dwunastu śląskich osobowości prezentowane na wystawie powinny przyczynić się do jego zmiany.

Zdjęcia prezentowane na wystawie posłużyły do stworzenia kalendarza na rok 2015 - autorką projektu jest Pani Anna Kowalczyk.

Wystawę udostępniło Siemianowickie Centrum Kultury – Członek Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej.

Podczas wernisażu głos zabierały Panie: Anna Weinstein z ramienia Stowarzyszenia Kopalnia Sztuki, autorka wystawy – Anna Kowalczyk oraz w imieniu Członków Klastra - Magdalena Kutak.

Serdecznie  zapraszamy do odwiedzenia Wystawy w Restauracji Szyb Maciej - będzie ona udostępniona do połowy marca 2015 roku, zachęcamy również do zapoznania się z relacją fotograficzną ze spotkania na na naszym profilu https://www.facebook.com/pages/Klaster-Kultury-i-Turystyki-Przemys%C5%82owej/393160544187073?fref=ts

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego