Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

zaprasza na wernisaż wystawy zatytułowanej  Mężczyźni z węgla, który odbędzie się w wyjątkowych wnętrzach Restauracji Szyb Maciej w Zabrzu przy ul. Srebrnej 6 w dniu 19 lutego o godz. 18.00.

Ekspozycja ta powstała w ramach projektu Metropolitan,  regionalnej inicjatywy artystyczno-społecznej, mającej na celu walkę ze stereotypem Ślązaka. Szansą na zmianę tego schematu są sylwetki dwunastu śląskich osobowości, prezentowane na wystawie, które stworzyły  kalendarz na rok 2015.

Autorką  projektu Metropolitan jest Anna Kowalczyk, a partnerem przedsięwzięcia Siemianowickie Centrum Kultury.

Wernisaż wystawy organizowany jest w ramach działań Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej.

Wystawę w Restauracji Szyb Maciej będzie można oglądać do połowy marca 2015 roku.

Serdecznie  zapraszamy!

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego