Historia

Historia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach datuje się od 15 maja 1991 roku, kiedy to przez Założyciela ECONOMICUS UHP spółka z o.o. utworzony został Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny (GPCE). W roku 1994, decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr: DNS 3-0145/TBS/173/94 z dnia 15 czerwca 1994 r. na bazie osobowej i rzeczowej College'u utworzona została, również przez ECONOMICUS UHP spółka z o.o. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), którą wpisano do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 36.

 

Działalność

Aktualnie GWSH, w ramach czterech wydziałów, dwóch instytutów oraz siedmiu zamiejscowych ośrodków dydaktycznych (w tym w jednym zagranicznym), prowadzi zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, studia na dwunastu kierunkach kształcenia.

We współpracy z partnerami zagranicznymi GWSH oferuje studentom możliwość uczestnictwa w praktykach zagranicznych, letnich kursach językowych i seminariach naukowych za granicą, międzynarodowych szkołach letnich i e-kursach biznesowych oraz studiach z programu LLP Erasmus.

 

Kontakt

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

tel. +48 (32) 35 70 500 (centrala)
www.gwsh.pl

Nowi członkowie Klastra

 1. Firma Gotyk Jacek Głażewski
 2. BA Events Bożena Augustyn
 3. Wielka Flota Zjednoczonych sił
 4. Nails Company S.C.A.D.
 5. Restauracja “Pod Wawrzynem”
 6. Tyska Fundacja romocji Kultury I Turystyki Browar Obywatelski
 7. Teatr Nowy w Zabrzu
 8. Quest System
 9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TISSO
 10. CONSEDO Magdalena Kutak
 11. Agencja Niekreatywna Przemek Grygiel
 12. Towarzystwo Artystyczne T.Art
 13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe UNITECH
 14. Stanusch Technologies S.A.

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego