Historia

Historia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach datuje się od 15 maja 1991 roku, kiedy to przez Założyciela ECONOMICUS UHP spółka z o.o. utworzony został Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny (GPCE). W roku 1994, decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr: DNS 3-0145/TBS/173/94 z dnia 15 czerwca 1994 r. na bazie osobowej i rzeczowej College'u utworzona została, również przez ECONOMICUS UHP spółka z o.o. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), którą wpisano do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 36.

 

Działalność

Aktualnie GWSH, w ramach czterech wydziałów, dwóch instytutów oraz siedmiu zamiejscowych ośrodków dydaktycznych (w tym w jednym zagranicznym), prowadzi zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, studia na dwunastu kierunkach kształcenia.

We współpracy z partnerami zagranicznymi GWSH oferuje studentom możliwość uczestnictwa w praktykach zagranicznych, letnich kursach językowych i seminariach naukowych za granicą, międzynarodowych szkołach letnich i e-kursach biznesowych oraz studiach z programu LLP Erasmus.

 

Kontakt

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

tel. +48 (32) 35 70 500 (centrala)
www.gwsh.pl

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego