Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza na czwarte spotkanie Okrągłego Stołu ds. polityki klastrowej -  Dialog Regionalny, organizowane w ramach projektu CluStrat - Boosting innovation through new cluster concepts in suport of emerging issues and cross-sectoral themes, które odbędzie się 5 sierpnia br. w Gliwicach w Centrum Edukacji i Biznesu „NOWE GLIWICE".

Agendę spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj.

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego