Z przyjemnością informujemy, że na naszej stronie internetowej funkcjonuje już Wirtualny Doradca, który był jednym z działań klastra zaplanowanych do realizacji w trakcie trwania projektu.

Wirtualny Doradca to program komputerowy, wykorzystujący metody i techniki sztucznej inteligencji, umożliwiające rozmowę z użytkownikiem w języku naturalnym. Zamieszczony na stronie internetowej klastra prezentuje jego ofertę, przekazuje wiadomości o członkach klastra oraz obiektach wpisanych na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 

W opracowywanie bazy wiedzy Wirtualnego Doradcy zaangażowani byli studenci wydziału Zarządzania UE Katowice, pod opieką dr. Zbigniewa Spyry z Katedry Badań Rynkowych i Marketingowych oraz mgr. Pawła Piotrowskiego z Samodzielnego Zakładu Turystyki.

Baza wiedzy Wirtualnego Doradcy może być systematycznie uzupełniania. Obecnie narzędzie wyposażone jest  w scenariusze rozmowy, które umożliwiają atrakcyjne zaprezentowanie oferty Szlaku, identyfikację potrzeb rozmówcy oraz propozycje obiektów i wycieczek dopasowanych do 4 podstawowych grup docelowych dla Szlaku – rodzin z dziećmi, młodych osób prowadzących aktywny tryb życia, nauczycieli planujących wycieczki szkolne oraz przedstawicieli firm eventowych.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z APLIKACJĄ WIDOCZNĄ W PRAWEJ CZĘŚCI PRZEGLĄDARKI.

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego