Zapraszamy serdecznie na ostatnie warsztaty w ramach klastra, które odbędą się z w dniach 25-26 czerwca w siedzibie Klastra w Zabrzu na ul. Hagera 41.

Zaczynamy o godzinie 8.00

Warsztaty dotyczyć będą praktycznych aspektów budowania strategii promocji klastra.

Warsztaty mają charakter ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy do zapoznania się w programem poniżej.

Sposób przygotowania zajęć:
Zajęcia warsztatowe zawierające ćwiczenia indywidualne oraz grupowe oraz analizę przypadków.

Program warsztatów:

1. Produkt, produkty, produkcja
a. Czym jest wspólny produkt Klastra?
b. Mam pomysł – czyli stwórzmy wspólny produkt Klastra
c. Mamy produkt i co dalej?
d. Strategia promocji.


2. Strategia marketingu Klastra.
b. Ten sam produkt, ten sam rynek – jak konkurować działając wspólnie?
c. Benchmarking członków Klastra – twórcze podpatrywanie i adaptacja do własnych potrzeb.
d. Mój Klient czy Klient Naszego Klastra?
e. Definiowanie wspólnej strategii marketingowej w ramach Klastra – wizja przyszłości.
f. Agresywnie czy łagodnie – jak komunikować się w Klastrze?
g. Jak się komunikować, aby rozumieć klienta?
h. Budowanie marki i zarządzanie marką.

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego