Zapraszamy serdecznie na drugą część warsztatów dotyczących zasad pisania i realizacji projektów partnerskich w dniach 17-18 czerwca. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa część poświęconą przygotowywaniu projektów od strony technicznej - sporządzania dokumentacji, prawidłowego wypełniania wniosków o dofinansowanie, określania kwalifikowalności kosztów.

Miejsce realizacji: siedziba klastra, ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze, godzina 8.00.

Adresaci:

-członkowie klastra

-osoby pracujące, współpracujące, wolontariusze organizacji pozarządowych

-inne osoby zainteresowane tematyką pisania projektów, szczególnie z branż kultury i turystyki.

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego