Już 14 czerwca zapraszamy serdecznie na Industriadę 2014 - doroczne Święto Szlaku Zabytków Techniki. W tym roku organizatorzy zaplanowali inicjatywy w 24 miejscowościach oraz 43 zabytkach techniki, w tym obiektach należących do klastra.

Szczegółowe informacje o programie imprezy znajdują się pod adresem: http://industriada.pl/Program

Zapraszamy również do śledzenia profilu https://www.facebook.com/SzlakZabytkowTechniki?fref=ts , na którym pojawiają się aktualne informacje oraz konkursy związane z Industriadą.

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego