Członkiem Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej może zostać każda firma, instytucja, organizacja prowadząca działalność gospodarczą w sektorze okołoturystycznym. Celem klastra jest włączenie zainteresowanych współpracą podmiotów, w tym uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz właścicieli zabytkowych obiektów poprzemysłowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu województwa śląskiego.

Jeżeli chcesz zostać uczestnikiem projektu skontaktuj się z nami.

 

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego