Zapraszamy do zapoznania się z ogólną ofertą Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej. W jej ramach proponujemy:

  • kompleksową organizację spotkań/imprez/eventów
  • kompleksową organizację konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych
  • doradztwo w dziedzinie pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność w obszarze kultury i turystyki przemysłowej
  • tworzenie i realizację programów szkoleniowych i badawczych
  • konsultacje, doradztwo i pomoc w tworzeniu dokumentów programowych takich jak strategie rozwoju, plany marketingowe w dziedzinie kultury i turystyki przemysłowej

Szczegóły poniżej

Kompleksowa organizacje imprez/spotkań /eventów.

W naszym gronie są liczne firmy eventowe, restauracje oraz obiekty należące do Szlaku Zabytków Techniki, dysponujące niebanalnymi przestrzeniami poprzemysłowymi. Dzięki współpracy między firmami oraz możliwości wykorzystania profesjonalnego sprzętu estradowego , będącego w zasobach klastra jesteśmy w stanie zaspokoić najbardziej wyrafinowane gusta.

Kompleksowa organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych

Dzięki aktywnej współpracy z najlepszymi uczelniami wyższymi z regionu. Kadra naukowa, która z nami współpracuje prezentuje najwyższy poziom.

Doradztwo w dziedzinie pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność w obszarze turystyki i kultury poprzemysłowej

 Wieloletnie doświadczenie  w pozyskiwaniu środków z budżetów lokalnych oraz europejskich pozwala nam pełnić funkcję doradczą w tej dziedzinie, począwszy od znalezienia odpowiedniego źródła dofinansowania aż po stworzenie wniosku i nadzór merytoryczny i organizacyjny nad jego realizacją.

Konsultacje , doradztwo i pomoc w tworzeniu dokumentów programowych takich jak strategie rozwoju, plany marketingowe itp. w dziedzinie turystyki i kultury poprzemysłowej

Dzięki udziałowi ekspertów z dziedziny turystyki i kultury jesteśmy w stanie pomóc przy tworzeniu dokumentów strategicznych w obszarach szeroko rozumianej turystyki oraz dziedzictwa przemysłowego. Przygotowujemy oraz koordynujemy działania i prace związane z budową wieloletnich strategii turystycznych we współpracy z jednostkami samorządowymi, badawczo – naukowymi, instytucjami publicznymi oraz partnerami społecznymi zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Woj. Śląskiego.

Tworzenie i realizację programów badawczych, szkoleniowych

Dzięki zaangażowaniu kadry naukowej ośrodków badawczych, będących członkami Klastra możemy wesprzeć tworzenie unikalnych programów badawczych na potrzeby kultury i turystyki. Wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych , możliwość skorzystania z ciągle rozwijanej bazy wiedzy uczelni i ośrodków badawczych pozwoli stworzyć unikatowy i odpowiadający indywidualnym potrzebom klienta program badawczy.

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego