5 listopada 2013 w partnerstwie z Katedrą Turystyki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach odbyło się seminarium pn. "Wzrost konkurencyjności klastra w wyniku budowania wspólnej strategii promocji i marketingu".

Seminarium dotyczyło zwiększenia wiedzy uczestników w zakresie innowacyjności w oparciu o inicjatywy klastrowe będące wynikiem wzajemnej mobilizacji i inspiracji. Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania: http://www.gwsh.pl/news.php?newsid=265

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego