Zespół Klastra zaprasza serdecznie na seminarium pn. "Wzrost konkurencyjności klastra w wyniku budowania wspólnej strategii promocji i marketingu" organizowane w ramach działań Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej. Seminarium ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Seminarium odbędzie się 05.11.2013 w godzinach od 9.30 do 16.00 w głównym budynku A Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 3
Prosimy o zapoznanie się z programem, który znajduje się poniżej

9.30-10.00 Rekrutacja uczestników

10.00-10.30 Otwarcie seminarium i powitanie gości - Magnificencja Rektor prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski. Wprowadzenie dotyczące roli uczelni wyższych w procesie kształcenia kadr dla turystyki prof. GWSH Tadeusz Burzyński

10.30-13.30 referaty, wystąpienia, prezentacje:

Referat doc.dr Krzysztof Piskorczyk "Działalność klastra turystycznego na przykładzie Gmin Jurajskich"

Prezentacja dr hab. Michał Żemła "Kooperacyjne tworzenie produktów turystycznych z wykorzystaniem klastrów"

Prezentacja doc.dr Jacek Pyka "Możliwość wykorzystania klastrów w turystyce"

13.30-14.00 Przerwa kawowa

14.00-14.30 Dyskusja w formie okrągłego stołu z osobami prowadzącymi: prof. dr hab. Krystyna Dwucet, prof dr hab. Zbigniew Śnieszko, prof. zw. dr hab. Andrzej Jankowski, prof. zw. dr hab. Ryszard Janikowski, dr hab. Michał Żemła, prof. GWSH Tadeusz Burzyński, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Misiołka, dr Dorota Chudy-Hyski

14.30-15.00 Dyskusja, zakończenie seminarium - wnioski końcowe

15.00-16.00 Lunch

 

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego