Artykuły

Ideą Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej jest wspieranie rozwoju gospodarki Górnego  Śląska oraz wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących działalność w branżach związanych z kulturą i turystyką przemysłową.

Biorąc pod uwagę potencjał regionu Górnego Śląska w dziedzinach takich jak kultura i turystyka przemysłowa, a także korzyści wynikające z wzajemnej współpracy pomiędzy instytucjami podjęto decyzję o utworzeniu powiązania kooperacyjnego.

Projekt Klaster Kultury i Turystyki Przemysłowej jest dedykowany Szlakowi Zabytków Techniki- markowemu produktowi turystycznemu woj. Śląskiego, jednoczącemu najbardziej wartościowe obiekty dziedzictwa industrialnego regionu.

Klaster stwarza okazję do współpracy, komunikacji oraz wymiany doświadczeń w sektorze kultury i sektorze usług turystycznych, powodując, iż przedsiębiorstwa pomiędzy sobą nie tylko konkurują, ale i nawiązują współpracę. Utworzenie sieci kontaktów w obrębie tych dwóch branż, w ramach pracy zespołowej, pozwala uzyskać pozytywny efekt synergii.  Powiązanie kooperacyjne daje również większą możliwość pozyskania zewnętrznego finansowania na wdrożenie innowacji w obszarze kultury i turystyki.