Artykuły

Zaproszenie na Dialog Możliwości

Serdecznie zapraszamy na kolejną już edycję Dialogu Możliwości, którego
jesteśmy współorganizatorami.
Wydarzenie odbędzie się 9 marca o godz. 18:00. w Laboratorium Klastra
Biznesów Kreatywnych przy ul. Hagera 41

Zachęcamy również do czynnego udziału w Dialogu poprzez opowiedzenie o
swoim pomyśle, idei w ramach prelekcji. Z chęcią udostępnimy możliwość
wzięcia udziału w projekcie.

Serdecznie zapraszamy !