Artykuły

Historia

Historia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach datuje się od 15 maja 1991 roku, kiedy to przez Założyciela ECONOMICUS UHP spółka z o.o. utworzony został Górnośląski Prywatny College Ekonomiczny (GPCE). W roku 1994, decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr: DNS 3-0145/TBS/173/94 z dnia 15 czerwca 1994 r. na bazie osobowej i rzeczowej College'u utworzona została, również przez ECONOMICUS UHP spółka z o.o. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH), którą wpisano do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem 36.

 

Działalność

Aktualnie GWSH, w ramach czterech wydziałów, dwóch instytutów oraz siedmiu zamiejscowych ośrodków dydaktycznych (w tym w jednym zagranicznym), prowadzi zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, studia na dwunastu kierunkach kształcenia.

We współpracy z partnerami zagranicznymi GWSH oferuje studentom możliwość uczestnictwa w praktykach zagranicznych, letnich kursach językowych i seminariach naukowych za granicą, międzynarodowych szkołach letnich i e-kursach biznesowych oraz studiach z programu LLP Erasmus.

 

Kontakt

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego
ul. Harcerzy Września 3
40-659 Katowice

tel. +48 (32) 35 70 500 (centrala)
www.gwsh.pl