Artykuły

Lider Projektu - Stowarzyszenie KOPALNIA SZTUKI uzyskało poparcie dla podjętej inicjatywy utworzenia Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej m.in. ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Śląskiej Organizacji Turystyki. Duże wsparcie znaczących w regionie śląskim instytucji wzmacnia potencjał połączenia kooperacyjnego i umożliwia wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w sferze kultury i turystyki.

Urząd Marszałkowski woj. śląskiego, a w szczególności Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej jest pomysłodawcą powstania Szlaku Zabytków Techniki. Szlak Zabytków Techniki został utworzony z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poprzez połączenie kilkudziesięciu różnego rodzaju industrialnych obiektów. Działanie to stworzyło nową wartość (kompleksowa oferta zwycięża pojedynczą usługę) kreując unikalny produkt, który oparty jest na materialnym i niematerialnym dziedzictwie przemysłowym regionu śląskiego.

Szlak Zabytków Techniki jako sieciowy produkt turystyczny obszaru stanowi tzw. „unikalną propozycją sprzedaży” województwa śląskiego na rynku regionalnych ofert turystycznych. Oddaje specyfikę regionu, w którym kultura przemysłowa stanowi jeden z zasadniczych elementów jego tożsamości. W założeniu ma być produktem integrującym i aktywizującym całe województwo śląskie.

Cel główny projektu „Klaster Kultury i Turystyki Przemysłowej” wpisuje się w działania realizowane przez samorząd województwa śląskiego na rzecz wykorzystania na cele turystyczne i kulturalne dziedzictwa przemysłowego i jego promocji. Stanowić może również element komercjalizacji istniejącej oferty obiektów należących do Szlaku Zabytków Techniki, co z kolei realizowałoby zapisy „Planu marketingowego i wytycznych strategicznych promocji” dla tego sieciowego produktu turystycznego.

 Drugą instytucją, która udzieliła poparcia inicjatywie powstania Klastra Turystyki i Kultury Przemysłowej jest Śląska Organizacja Turystyczna.

Śląska Organizacja Turystyczna jest jedną z 16 regionalnych organizacji turystycznych, działających w Polsce. Jej głównym zadaniem  jest promocja turystyczna województwa śląskiego, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

W swoich działaniach promocyjnych ŚOT wyróżnia obecnie 3 główne nurty:

  • Promocję markowych produktów turystycznych województwa śląskiego na krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz w licznych wydawnictwach. Głównymi produktami są: Szlak Zabytków Techniki, Beskidy, Szlak Orlich Gniazd, Pszczyna oraz Śląskie Smaki.
  • Rozwój Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej. Aktualnie w systemie działa 67 informacji turystycznych rozsianych po całym województwie. Wszystkie są jednolicie wyposażone, a ich personel przeszkolony. Wkrótce do punktów dołączy również strefa cyfrowa tj. infokioski, audiobooki, czy nowy portal turystyczny www.slaskie.travel.
  • Wspieranie i animowanie rozwoju turystyki kulinarnej, która jest doskonałym uzupełnieniem turystyk tradycyjnych. W tym celu co roku organizowany jest Festiwal „Śląskie Smaki”. Dodatkowo, w 2012 r. powstał Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”, skupiający lokale z całego regionu, w których podawane są tradycyjne potrawy naszego województwa, od gęsich pipek, przez roladę z kluskami, po kwaśnicę.