Artykuły

Zapraszamy wszystkich członków klastra do ogólnodostępnego biura projektu, które znajduje się w budynku o dawnej nazwie Dom Kawalera przy ul. Hagera 41 w Zabrzu. Biuro wyposażone jest w meble, sprzęt komputerowy oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt z panią Anną Bereś- V-ce Prezesem Stowarzyszenia Kopalnia Sztuki tel. 693 451 872 lub Anną Studnicka-Rduch tel. 721 455 500