Artykuły

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych – indywidualnych i grupowych w ramach klastra. Z doradztwa mogą skorzystać członkowie oraz wszystkie podmioty spoza klastra zainteresowane wsparciem i działające w branży kultury i turystyki.
Zakres doradztwa będzie możliwy do ustalenia w trakcie bezpośredniego spotkania. Przypominamy, iż tematyka nie może być związana z bieżącą działalnością organizacji.
Proponowane tematy: pozyskiwanie funduszy na projekty kulturalne, realizacja projektów partnerskich, tworzenie oferty produktowej, budowanie wspólnej strategii promocji i marketingu.

Podmioty zainteresowane doradztwem prosimy o kontakt z panią Anną Bereś- V-ce Prezesem Stowarzyszenia Kopalnia Sztuki tel. 693 451 872 lub Anną Studnicka-Rduch tel. 721 455 500