Artykuły

Członkiem Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej może zostać każda firma, instytucja, organizacja prowadząca działalność gospodarczą w sektorze okołoturystycznym. Celem klastra jest włączenie zainteresowanych współpracą podmiotów, w tym uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz właścicieli zabytkowych obiektów poprzemysłowych dla wzmocnienia potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu województwa śląskiego.

Jeżeli chcesz zostać uczestnikiem projektu skontaktuj się z nami.