Artykuły

Zapraszamy na kolejne seminarium pn. "Tworzenie wspólnej oferty produktowej i usługowej w oparciu o potencjał członków klastra, a zwłaszcza właścicieli zarządzających obiektami na Szlaku". Seminarium ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Seminarium odbędzie się 26.11.2013 w godzinach od 9.30 do 17.30 w siedzibie klastra przy ul. Hagera 41 w Zabrzu.
Prosimy o zapoznanie się z programem, który znajduje się poniżej

9.30- powitanie gości, sprawy organizacyjne – koordynator Klastra

9.45 – Działania programów lojalnościowych w turystyce- przykłady dobrych praktyk –prelegent  Piotr Sadłocha „Szlak Przygody – doświadczenia wdrażania pierwszego programu lojalnościowego w turystyce”.

11.15-11.45 -  przerwa kawowa

11.45 – 13.15 – przykłady dobrych praktyk cd, analiza korzyści i problemów cd. „Szlak Przygody – doświadczenia wdrażania pierwszego programu lojalnościowego w turystyce”.

13.15 – 13.45  – przerwa na lunch

13.45 –15.15 -  panel dyskusyjny- wypracowanie zasad współpracy, propozycje podgrup- dyskusja z udziałem prelegenta, moderowana przez koordynatora.

15.15 – 15.45 – przerwa kawowa

15.45 –17.30 – dyskusja, wolne wnioski