Artykuły

Dobra wiadomośc dla tych z Państwa, którzy poszukuja dodatkowych źródeł dofinansowania swoich przedsięwzięć - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór do swoich programów na rok 2014.

Więcej informacji na stronie:

Termin składania wniosków to 30 listopada 2013.
 
Dofinansowaniu podlegaja projekty w takich kategoriach:

 

Wydarzenia artystyczne

Muzyka, Teatr i Taniec, Sztuki wizualne, Film, Promocja kultury polskiej za granicą,

Kolekcje

Narodowe kolekcje sztuki współczesnej, Regionalne kolekcje sztuki współczesnej, Zamówienia kompozytorskie, Kolekcje muzealne,

Promocja literatury i czytelnictwa

Literatura, Promocja czytelnictwa, Czasopisma

Edukacja

Edukacja kulturalna, Edukacja artystyczna, Edukacja medialna i informacyjna, Obserwatorium kultury,

Dziedzictwo kulturowe

Ochrona zabytków, Wspieranie działań muzealnych, Kultura ludowa, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, Ochrona zabytków archeologicznych, Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Rozwój infrastruktury kultury

Infrastruktura kultury, Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Infrastruktura domów kultury

Więcej informacji na stronie ministerstwa kultury http://www.mkidn.gov.pl/

Warto skorzystać z pojawiających się ofert. Jeśli potrzebują Państwo partnerów do realizowania tego typu projektów służymy pośrednictwem. W razie pytań prosimy o kontakt.