Artykuły

Zespół Klastra zaprasza serdecznie na seminarium pn. "Wzrost konkurencyjności klastra w wyniku budowania wspólnej strategii promocji i marketingu" organizowane w ramach działań Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej. Seminarium ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Seminarium odbędzie się 05.11.2013 w godzinach od 9.30 do 16.00 w głównym budynku A Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 3
Prosimy o zapoznanie się z programem, który znajduje się poniżej

9.30-10.00 Rekrutacja uczestników

10.00-10.30 Otwarcie seminarium i powitanie gości - Magnificencja Rektor prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szaflarski. Wprowadzenie dotyczące roli uczelni wyższych w procesie kształcenia kadr dla turystyki prof. GWSH Tadeusz Burzyński

10.30-13.30 referaty, wystąpienia, prezentacje:

Referat doc.dr Krzysztof Piskorczyk "Działalność klastra turystycznego na przykładzie Gmin Jurajskich"

Prezentacja dr hab. Michał Żemła "Kooperacyjne tworzenie produktów turystycznych z wykorzystaniem klastrów"

Prezentacja doc.dr Jacek Pyka "Możliwość wykorzystania klastrów w turystyce"

13.30-14.00 Przerwa kawowa

14.00-14.30 Dyskusja w formie okrągłego stołu z osobami prowadzącymi: prof. dr hab. Krystyna Dwucet, prof dr hab. Zbigniew Śnieszko, prof. zw. dr hab. Andrzej Jankowski, prof. zw. dr hab. Ryszard Janikowski, dr hab. Michał Żemła, prof. GWSH Tadeusz Burzyński, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Misiołka, dr Dorota Chudy-Hyski

14.30-15.00 Dyskusja, zakończenie seminarium - wnioski końcowe

15.00-16.00 Lunch