Członek klastra - Muzeum Górnictwa Węglowego w dniach 25 sierpnia – 5 września prowadzi rekrutację do udziału w szkoleniach dla przewodników industrialnych oraz kandydatów na przewodników w obiektach Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Zajęcia prowadzone będą w trybie weekendowym (niektóre soboty i niedziele), rozpoczną się w drugiej połowie września i potrwają do końca listopada.

Szczegóły oraz regulamin znajdą Państwo na stronie Muzeum Górnictwa Węglowego.

Zapraszamy do udziału w konkursie, który ma za zadanie wyłonić nowe, związane z technologią, symbole regionu.

Konkurs składa się z następujących etapów:

  • etap I (1-15 września 2014) - internauci mogą zgłaszać swoje propozycje na nowy symbol regionu wraz z uzasadnieniem;
  • etap II (16-18 września 2014) - komisja konkursowa ze wszystkich zgłoszeń wybiera finałową „10";
  • etap III (19-30 września 2014) - internauci mogą oddawać swoje głosy na wybraną  finałową propozycję (głosując maksymalnie jeden raz dziennie);
  • finał (30 września 2014) - ogłoszenie wyników konkursu wraz z podaniem listy autorów 50 najciekawszych uzasadnień.

Po więcej szczegółów zapraszamy TUTAJ.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza na czwarte spotkanie Okrągłego Stołu ds. polityki klastrowej -  Dialog Regionalny, organizowane w ramach projektu CluStrat - Boosting innovation through new cluster concepts in suport of emerging issues and cross-sectoral themes, które odbędzie się 5 sierpnia br. w Gliwicach w Centrum Edukacji i Biznesu „NOWE GLIWICE".

Agendę spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo tutaj.

Zapraszamy do skorzystania z konsultacji dotyczących specyfiki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wszelkich informacji udziela Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Katowicach.

Po szczegóły zapraszamy tutaj.

30 czerwca na terenie Szybu Maciej odbyła się konferencja na temat roli klastra w aspekcie nowych trendów w turystyce poprzemysłowej i kulturze w oparciu o innowacyjną ideę brandingu. W trakcie konferencji swoje prezentacje przedstawili między innymi Adam Hajduga z Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Anna Staszewska z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz Paweł Piotrowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Konferencja była ostatnim z działań zaplanowanych w trakcie rzeczowej realizacji projektu. Koordynator klastra - Anna Studnicka-Rduch przedstawiła podsumowanie projektu, obejmujące ponad 2 lata działań.

W konferencji wzięło udział 50 uczestników: przedstawicieli podmiotów należących do klastra oraz zaproszeni goście.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową.

Czytaj więcej...

Z przyjemnością informujemy, że na naszej stronie internetowej funkcjonuje już Wirtualny Doradca, który był jednym z działań klastra zaplanowanych do realizacji w trakcie trwania projektu.

Wirtualny Doradca to program komputerowy, wykorzystujący metody i techniki sztucznej inteligencji, umożliwiające rozmowę z użytkownikiem w języku naturalnym. Zamieszczony na stronie internetowej klastra prezentuje jego ofertę, przekazuje wiadomości o członkach klastra oraz obiektach wpisanych na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 

Czytaj więcej...

Przedstawiamy program najbliższych warsztatów dot. Zasad pisania i realizacji projektów partnerskich, które odbędą się w dniach 17-18 czerwca.

Miejsce realizacji: siedziba klastra, ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze, godzina 8.00.

Celem warsztatów jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dotyczącej skutecznego aplikowania o dofinansowanie, poznanie efektywnych metod i technik opracowywania projektów unijnych.

Korzyści dla uczestników warsztatów:

-zdobycie umiejętności identyfikowania projektów możliwych do finansowania z Funduszy Strukturalnych,

-poznanie zasad tworzenia prawidłowego wniosku o dotację inwestycyjną,

-nabycie umiejętności rozpoznania potencjału firmy, instytucji w staraniu się o wnioski unijne,

-zdobycie umiejętności pisania najważniejszych aspektów w ramach wniosków inwestycyjnych,

-nauka praktycznego podejścia do pisania projektów oraz zasad oceny projektów.

Czytaj więcej...

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

warsztaty z cyklu Fizyczne Fascynacje: „Podstawy elektroniki i programowania w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych”.

Termin 18.08.2018 r.

więcej szczegółów znajduje sie w zakładce "aktualności"

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego