Zapraszamy wszystkich członków klastra do ogólnodostępnego biura projektu, które znajduje się w budynku o dawnej nazwie Dom Kawalera przy ul. Hagera 41 w Zabrzu. Biuro wyposażone jest w meble, sprzęt komputerowy oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Czytaj więcej...

Zapraszamy serdecznie do udziału w bezpłatnych warsztatach wyjazdowych organizowanych w ramach Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej.

Warsztaty dotyczyć będą idei klasteringu i jego potencjału w tworzeniu innowacyjnych produktów i rozwiązań z zakresu turystyki i kultury. Zapraszamy uczestników do prezentacji pomysłów na projekty, które docelowo zostaną wybrane do wspólnej realizacji w ramach klastra.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych – indywidualnych i grupowych w ramach klastra. Z doradztwa mogą skorzystać członkowie oraz wszystkie podmioty spoza klastra zainteresowane wsparciem i działające w branży kultury i turystyki.
Zakres doradztwa będzie możliwy do ustalenia w trakcie bezpośredniego spotkania. Przypominamy, iż tematyka nie może być związana z bieżącą działalnością organizacji.
Proponowane tematy: pozyskiwanie funduszy na projekty kulturalne, realizacja projektów partnerskich, tworzenie oferty produktowej, budowanie wspólnej strategii promocji i marketingu.

Czytaj więcej...

W związku ze zbliżającym sie terminem INDUSTRIADY 2014 Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w ramach działalności Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej proponuje współpracę w zakresie tworzenia i realizacji projektów partnerskich. Mamy nadzieję, że pomoże to w stworzeniu wyjątkowych wydarzeń podczas tego Święta i pokaże jaki potencjał drzemie we współpracy pomiędzy podmiotami będącymi członkami Klastra.

Podmioty zainteresowane współpracą w tym zakresie prosimy o pilny kontakt z panią Anną Bereś- V-ce Prezesem Stowarzyszenia Kopalnia Sztuki tel. 693 451 872 lub Anną Studnicka-Rduch tel. 721 455 500

W dniu dzisiejszym (6 stycznia 2014r.) wybraliśmy eksperta prowadzącego dla Państwa doradztwo grupowe oraz indywidualne związane z funkcjonowaniem w ramach powiązania kooperacyjnego.

Zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu w sprawie ustalenia terminów doradztwa.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólną ofertą Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej. W jej ramach proponujemy:

  • kompleksową organizację spotkań/imprez/eventów
  • kompleksową organizację konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych
  • doradztwo w dziedzinie pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność w obszarze kultury i turystyki przemysłowej
  • tworzenie i realizację programów szkoleniowych i badawczych
  • konsultacje, doradztwo i pomoc w tworzeniu dokumentów programowych takich jak strategie rozwoju, plany marketingowe w dziedzinie kultury i turystyki przemysłowej

Szczegóły poniżej

Czytaj więcej...

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego