Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży KORCZAK organizuje Industriadę w Katowicach na Nikiszowcu. Zapraszamy do zapoznania się z programem imprezy.

Stowarzyszenie jest członkiem klastra. Jego celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego w regionie oraz pokazywanie młodzieży przemysłowych korzeni i „kamieni milowych” Śląska.

Zapisy na zlot samochodów zabytkowych pod adresem: http://grutz.dyn.pl/ppz2014/

Zgłoszenia do konkursu na automebel: http://www.slaskiekamienice.pl/automebel/

Czytaj więcej...

Przypominamy o prowadzonym doradztwie grupowym i indywidualnym, z którego mogą skorzystać członkowie oraz wszystkie podmioty spoza klastra zainteresowane wsparciem i działające w branży kultury i turystyki.
Zakres doradztwa będzie możliwy do ustalenia w trakcie bezpośredniego spotkania. Przypominamy, iż tematyka nie może być związana z bieżącą działalnością organizacji.

Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z oferty gadżetów opracowanych w ramach produktów klastra. Więcej informacji tutaj.

W najbliższych tygodniach planowana jest również organizacja warsztatów dwudniowych pn. "Zasady pisania i realizacji projektów partnerskich". Szczegółowy plan zostanie zamieszczony na stronie po ustaleniu jego zakresu.

Dnia 26 marca w godzinach 9.30-17.30 odbyło się ostatnie seminarium klastra pn. "Zagadnienia prawne w turystyce i kulturze w aspekcie funkcjonowania klastra". Seminarium poprowadził Pan Wojciech Dec - specjalista od prawa gospodarczego. Zakres seminarium obejmował takie aspekty jak: sporządzanie umów, umowy o współpracy w obrocie gospodarczym, umowy zlecenia i umowy o dzieło, kwestie praw autorskich. Szczególny nacisk położono na kwestie umów partnerskich zawieranych w ramach klastra, ich specyfiki, treści i współdziałania w ramach realizacji projektów.

W zajęciach udział wzięło 27 osób. Poniżej przedstawiamy krótką relację zdjęciową.

Czytaj więcej...


Poniżej przedstawiamy plan seminarium z zakresu zagadnień prawnych w turystyce i kulturze w aspekcie funkcjonowania klastra. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczególnie przedstawicieli podmiotów działających w branżach związanych z kulturą i turystyką. Seminarium odbędzie się 26 marca 2014 w Zabrzu przy ul. Hagera 41 w godzinach 9.30-17.00. Z uwagi na duże zainteresowanie, prosimy o jak najszybsze potwierdzenie swojego udziału.

Czytaj więcej...


Zapraszamy na kolejne seminarium, organizowane w ramach Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej, które odbędzie się 26 marca 2014 w Zabrzu przy ul. Hagera 41. Tematyka seminarium będzie obejmować zagadnienia prawne w turystyce i kulturze w aspekcie funkcjonowania klastra. Seminarium ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...

W dniach 26 -27 luty 2014 w Ustroniu odbyły się warsztaty wyjazdowe dot. klasteringu i jego potencjału w tworzeniu innowacyjnych produktów i rozwiązań z zakresu turystyki i kultury.

Warsztaty moderowali specjaliści z Walii – Pani Barbara Kupiec-Teahan oraz Pan Daffyd Parry, którzy na podstawie własnych lokalnych doświadczeń z zakresu realizacji projektów poprowadzili dyskusję panelową i zajęcia  z uczestnikami klastra.

Czytaj więcej...

Wszystkim członkom klastra przypominamy o możliwości bezpłatnego korzystania z Laboratorium kultury i turystyki uruchomionego w ramach projektu, które działa przy ulicy Hagera 43 w Zabrzu.

Wyposażenie Laboratorium obejmuje wysokiej klasy sprzęt, w skład którego wchodzą: laptop z oprogramowaniem, kamera, ekran, aparat fotograficzny, sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, podesty sceniczne, projektor multimedialny oraz meble (krzesła oraz stoły).

Czytaj więcej...

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego