Zapraszamy na kolejne seminarium, organizowane w ramach Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej, które odbędzie się 26 marca 2014 w Zabrzu przy ul. Hagera 41. Tematyka seminarium będzie obejmować zagadnienia prawne w turystyce i kulturze w aspekcie funkcjonowania klastra. Seminarium ma charakter ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...

W dniach 26 -27 luty 2014 w Ustroniu odbyły się warsztaty wyjazdowe dot. klasteringu i jego potencjału w tworzeniu innowacyjnych produktów i rozwiązań z zakresu turystyki i kultury.

Warsztaty moderowali specjaliści z Walii – Pani Barbara Kupiec-Teahan oraz Pan Daffyd Parry, którzy na podstawie własnych lokalnych doświadczeń z zakresu realizacji projektów poprowadzili dyskusję panelową i zajęcia  z uczestnikami klastra.

Czytaj więcej...

Wszystkim członkom klastra przypominamy o możliwości bezpłatnego korzystania z Laboratorium kultury i turystyki uruchomionego w ramach projektu, które działa przy ulicy Hagera 43 w Zabrzu.

Wyposażenie Laboratorium obejmuje wysokiej klasy sprzęt, w skład którego wchodzą: laptop z oprogramowaniem, kamera, ekran, aparat fotograficzny, sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, podesty sceniczne, projektor multimedialny oraz meble (krzesła oraz stoły).

Czytaj więcej...

Zapraszamy wszystkich członków klastra do ogólnodostępnego biura projektu, które znajduje się w budynku o dawnej nazwie Dom Kawalera przy ul. Hagera 41 w Zabrzu. Biuro wyposażone jest w meble, sprzęt komputerowy oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Czytaj więcej...

Zapraszamy serdecznie do udziału w bezpłatnych warsztatach wyjazdowych organizowanych w ramach Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej.

Warsztaty dotyczyć będą idei klasteringu i jego potencjału w tworzeniu innowacyjnych produktów i rozwiązań z zakresu turystyki i kultury. Zapraszamy uczestników do prezentacji pomysłów na projekty, które docelowo zostaną wybrane do wspólnej realizacji w ramach klastra.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych – indywidualnych i grupowych w ramach klastra. Z doradztwa mogą skorzystać członkowie oraz wszystkie podmioty spoza klastra zainteresowane wsparciem i działające w branży kultury i turystyki.
Zakres doradztwa będzie możliwy do ustalenia w trakcie bezpośredniego spotkania. Przypominamy, iż tematyka nie może być związana z bieżącą działalnością organizacji.
Proponowane tematy: pozyskiwanie funduszy na projekty kulturalne, realizacja projektów partnerskich, tworzenie oferty produktowej, budowanie wspólnej strategii promocji i marketingu.

Czytaj więcej...

W związku ze zbliżającym sie terminem INDUSTRIADY 2014 Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki w ramach działalności Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej proponuje współpracę w zakresie tworzenia i realizacji projektów partnerskich. Mamy nadzieję, że pomoże to w stworzeniu wyjątkowych wydarzeń podczas tego Święta i pokaże jaki potencjał drzemie we współpracy pomiędzy podmiotami będącymi członkami Klastra.

Podmioty zainteresowane współpracą w tym zakresie prosimy o pilny kontakt z panią Anną Bereś- V-ce Prezesem Stowarzyszenia Kopalnia Sztuki tel. 693 451 872 lub Anną Studnicka-Rduch tel. 721 455 500

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

warsztaty z cyklu Fizyczne Fascynacje: „Podstawy elektroniki i programowania w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych”.

Termin 18.08.2018 r.

więcej szczegółów znajduje sie w zakładce "aktualności"

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego