Zapraszamy do skorzystania z konsultacji dotyczących specyfiki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wszelkich informacji udziela Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Katowicach.

Po szczegóły zapraszamy tutaj.

30 czerwca na terenie Szybu Maciej odbyła się konferencja na temat roli klastra w aspekcie nowych trendów w turystyce poprzemysłowej i kulturze w oparciu o innowacyjną ideę brandingu. W trakcie konferencji swoje prezentacje przedstawili między innymi Adam Hajduga z Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Anna Staszewska z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz Paweł Piotrowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Konferencja była ostatnim z działań zaplanowanych w trakcie rzeczowej realizacji projektu. Koordynator klastra - Anna Studnicka-Rduch przedstawiła podsumowanie projektu, obejmujące ponad 2 lata działań.

W konferencji wzięło udział 50 uczestników: przedstawicieli podmiotów należących do klastra oraz zaproszeni goście.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową.

Czytaj więcej...

Z przyjemnością informujemy, że na naszej stronie internetowej funkcjonuje już Wirtualny Doradca, który był jednym z działań klastra zaplanowanych do realizacji w trakcie trwania projektu.

Wirtualny Doradca to program komputerowy, wykorzystujący metody i techniki sztucznej inteligencji, umożliwiające rozmowę z użytkownikiem w języku naturalnym. Zamieszczony na stronie internetowej klastra prezentuje jego ofertę, przekazuje wiadomości o członkach klastra oraz obiektach wpisanych na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. 

Czytaj więcej...

Przedstawiamy program najbliższych warsztatów dot. Zasad pisania i realizacji projektów partnerskich, które odbędą się w dniach 17-18 czerwca.

Miejsce realizacji: siedziba klastra, ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze, godzina 8.00.

Celem warsztatów jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dotyczącej skutecznego aplikowania o dofinansowanie, poznanie efektywnych metod i technik opracowywania projektów unijnych.

Korzyści dla uczestników warsztatów:

-zdobycie umiejętności identyfikowania projektów możliwych do finansowania z Funduszy Strukturalnych,

-poznanie zasad tworzenia prawidłowego wniosku o dotację inwestycyjną,

-nabycie umiejętności rozpoznania potencjału firmy, instytucji w staraniu się o wnioski unijne,

-zdobycie umiejętności pisania najważniejszych aspektów w ramach wniosków inwestycyjnych,

-nauka praktycznego podejścia do pisania projektów oraz zasad oceny projektów.

Czytaj więcej...

Zapraszamy serdecznie na ostatnie warsztaty w ramach klastra, które odbędą się z w dniach 25-26 czerwca w siedzibie Klastra w Zabrzu na ul. Hagera 41.

Zaczynamy o godzinie 8.00

Warsztaty dotyczyć będą praktycznych aspektów budowania strategii promocji klastra.

Warsztaty mają charakter ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy do zapoznania się w programem poniżej.

Czytaj więcej...

Zapraszamy serdecznie na drugą część warsztatów dotyczących zasad pisania i realizacji projektów partnerskich w dniach 17-18 czerwca. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa część poświęconą przygotowywaniu projektów od strony technicznej - sporządzania dokumentacji, prawidłowego wypełniania wniosków o dofinansowanie, określania kwalifikowalności kosztów.

Miejsce realizacji: siedziba klastra, ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze, godzina 8.00.

Adresaci:

-członkowie klastra

-osoby pracujące, współpracujące, wolontariusze organizacji pozarządowych

-inne osoby zainteresowane tematyką pisania projektów, szczególnie z branż kultury i turystyki.

Już 14 czerwca zapraszamy serdecznie na Industriadę 2014 - doroczne Święto Szlaku Zabytków Techniki. W tym roku organizatorzy zaplanowali inicjatywy w 24 miejscowościach oraz 43 zabytkach techniki, w tym obiektach należących do klastra.

Szczegółowe informacje o programie imprezy znajdują się pod adresem: http://industriada.pl/Program

Zapraszamy również do śledzenia profilu https://www.facebook.com/SzlakZabytkowTechniki?fref=ts , na którym pojawiają się aktualne informacje oraz konkursy związane z Industriadą.

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego