Zapraszamy serdecznie na wydarzenia, które odbędą się w ramach Nocy Muzeów w Katowicach w dniach 17-18 maja.

Wspólny projekt:
Muzeum Historii Katowic
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Katowickiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków
Fundacji „Giesche”
Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”


Honorowy Patronat:
Prezydent Miasta Katowice
Piotr Uszok
Jego Magnificencja Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
prof. Tomasz Miczka
Jego Magnificencja Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
prof. Antoni Cygan

Czytaj więcej...

Już za 45 dni rozpocznie się doroczne święto Szlaku Zabytków Techniki - Industriada. W tym roku oprócz wydarzeń zlokalizowanych na obiektach szlakowych będzie można wziąć udział także w atrakcjach zorganizowanych przy 9 obiektach zaprzyjaźnionych: Hali dawnej Elektrowni Huty Królewskiej w Chorzowie, Historycznej fabryce porcelany w Katowicach, Konduktorowni w Częstochowie, Pałacu Schöna wraz z koloniami robotniczymi w Sosnowcu, Porcie Gliwice, Szybie „Mikołaj” w Rudzie Śląskiej, Walcowni Cynku w Katowicach, Wieży wyciągowej Szybu Krystyna dawnej KWK Szombierki oraz na zrewitalizowanym terenie po Kopalni Szombierki w Bytomiu i Zabytkowej wieży wyciągowej dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach.

Zapraszamy po szczegóły: http://www.industriada.pl/

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży KORCZAK organizuje Industriadę w Katowicach na Nikiszowcu. Zapraszamy do zapoznania się z programem imprezy.

Stowarzyszenie jest członkiem klastra. Jego celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego w regionie oraz pokazywanie młodzieży przemysłowych korzeni i „kamieni milowych” Śląska.

Zapisy na zlot samochodów zabytkowych pod adresem: http://grutz.dyn.pl/ppz2014/

Zgłoszenia do konkursu na automebel: http://www.slaskiekamienice.pl/automebel/

Czytaj więcej...

Przypominamy o prowadzonym doradztwie grupowym i indywidualnym, z którego mogą skorzystać członkowie oraz wszystkie podmioty spoza klastra zainteresowane wsparciem i działające w branży kultury i turystyki.
Zakres doradztwa będzie możliwy do ustalenia w trakcie bezpośredniego spotkania. Przypominamy, iż tematyka nie może być związana z bieżącą działalnością organizacji.

Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z oferty gadżetów opracowanych w ramach produktów klastra. Więcej informacji tutaj.

W najbliższych tygodniach planowana jest również organizacja warsztatów dwudniowych pn. "Zasady pisania i realizacji projektów partnerskich". Szczegółowy plan zostanie zamieszczony na stronie po ustaleniu jego zakresu.

Dnia 26 marca w godzinach 9.30-17.30 odbyło się ostatnie seminarium klastra pn. "Zagadnienia prawne w turystyce i kulturze w aspekcie funkcjonowania klastra". Seminarium poprowadził Pan Wojciech Dec - specjalista od prawa gospodarczego. Zakres seminarium obejmował takie aspekty jak: sporządzanie umów, umowy o współpracy w obrocie gospodarczym, umowy zlecenia i umowy o dzieło, kwestie praw autorskich. Szczególny nacisk położono na kwestie umów partnerskich zawieranych w ramach klastra, ich specyfiki, treści i współdziałania w ramach realizacji projektów.

W zajęciach udział wzięło 27 osób. Poniżej przedstawiamy krótką relację zdjęciową.

Czytaj więcej...


Poniżej przedstawiamy plan seminarium z zakresu zagadnień prawnych w turystyce i kulturze w aspekcie funkcjonowania klastra. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczególnie przedstawicieli podmiotów działających w branżach związanych z kulturą i turystyką. Seminarium odbędzie się 26 marca 2014 w Zabrzu przy ul. Hagera 41 w godzinach 9.30-17.00. Z uwagi na duże zainteresowanie, prosimy o jak najszybsze potwierdzenie swojego udziału.

Czytaj więcej...

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

warsztaty z cyklu Fizyczne Fascynacje: „Podstawy elektroniki i programowania w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych”.

Termin 18.08.2018 r.

więcej szczegółów znajduje sie w zakładce "aktualności"

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego