Zapraszamy serdecznie na ostatnie warsztaty w ramach klastra, które odbędą się z w dniach 25-26 czerwca w siedzibie Klastra w Zabrzu na ul. Hagera 41.

Zaczynamy o godzinie 8.00

Warsztaty dotyczyć będą praktycznych aspektów budowania strategii promocji klastra.

Warsztaty mają charakter ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Zapraszamy do zapoznania się w programem poniżej.

Czytaj więcej...

Zapraszamy serdecznie na drugą część warsztatów dotyczących zasad pisania i realizacji projektów partnerskich w dniach 17-18 czerwca. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa część poświęconą przygotowywaniu projektów od strony technicznej - sporządzania dokumentacji, prawidłowego wypełniania wniosków o dofinansowanie, określania kwalifikowalności kosztów.

Miejsce realizacji: siedziba klastra, ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze, godzina 8.00.

Adresaci:

-członkowie klastra

-osoby pracujące, współpracujące, wolontariusze organizacji pozarządowych

-inne osoby zainteresowane tematyką pisania projektów, szczególnie z branż kultury i turystyki.

Już 14 czerwca zapraszamy serdecznie na Industriadę 2014 - doroczne Święto Szlaku Zabytków Techniki. W tym roku organizatorzy zaplanowali inicjatywy w 24 miejscowościach oraz 43 zabytkach techniki, w tym obiektach należących do klastra.

Szczegółowe informacje o programie imprezy znajdują się pod adresem: http://industriada.pl/Program

Zapraszamy również do śledzenia profilu https://www.facebook.com/SzlakZabytkowTechniki?fref=ts , na którym pojawiają się aktualne informacje oraz konkursy związane z Industriadą.

30 czerwca o godzinie 10.00 na terenie Szybu Maciej w Zabrzu odbędzie się konferencja zamykająca projekt. Konferencja dotyczyć będzie roli klastra w aspekcie nowych trendów w turystyce poprzemysłowej i kulturze w oparciu o innowacyjną ideę brandingu.

Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Czytaj więcej...

W dniach 22-23 maja 2014 w Zabrzu odbyły się warsztaty dotyczące tematyki zasad pisania i realizacji projektów partnerskich.

Zakres warsztatów obejmował:

-krajowe i europejskie programy dotacyjne kierowane do NGOs, instytucji i MMŚP: rodzaje dofinansowywanych działań, ramowe zasady przyznawania dofinansowania; uprawnione podmioty,

-informacje na temat oferty fundacji prywatnych wspierających działania NGOs;

-informacje jak zaplanować, stworzyć i napisać projekt

-informacje jak prawidłowo wypełniać wniosek o dofinansowanie, informacje o sposobach poszukiwania i wyboru partnera/partnerów do projektów partnerskich

Warsztaty skierowane były do członków klastra i osób zainteresowanych tematyką zajęć.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową.

Czytaj więcej...

W dniach 17-18 czerwca 2014 w Zabrzu obyła się druga część warsztatów dotyczących tematyki zasad pisania i realizacji projektów partnerskich.

Zakres warsztatów obejmował praktyczne ćwiczenia z zakresu konstruowania projektów i przygotowywania dokumentacji projektowej. Uczestnicy mieli okazję pracować pod okiem eksperta nad opracowywaniem wybranych aspektów projektu - między innymi case study, z zakresu definiowania pomysłu, idei projektu, formułowania jego koncepcji, definiowania produktów, rezultatów i oddziaływania oraz konstruowania budżetu.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową.

Czytaj więcej...

Zapraszamy serdecznie na dwudniowe warsztaty z zakresu zasad pisania i realizacji projektów partnerskich.

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do planowania i opracowywania dobrych projektów partnerskich, w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz środków krajowych i prywatnych.

Miejsce realizacji: siedziba klastra, ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze

Adresaci:

-osoby pracujące, współpracujące, wolontariusze organizacji pozarządowych

-inne osoby zainteresowane tematyką pisania projektów, szczególnie z branż kultury i turystyki.

Zapraszamy do zapoznania się z programem

Czytaj więcej...

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

warsztaty z cyklu Fizyczne Fascynacje: „Podstawy elektroniki i programowania w Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych”.

Termin 18.08.2018 r.

więcej szczegółów znajduje sie w zakładce "aktualności"

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego